Hopp til hovedinnhold

Sommerferien er høysesong for vold i nære relasjoner.

1 av 10 norske kvinner har blitt utsatt for alvorlig vold av partner eller ekspartner.

Sammen kan vi endre livshistorier! Gi din gave nå

eller vipps direkte til 5055! 

 

Tusen takk for din støtte! Din gave går til:

Støtte til voldsutsatte: Gjennom vårt tilbud Ressursvenn gir vi støtte til kvinner som har brutt ut av et voldelig forhold.

Voldsforebyggende arbeid: Gjennom opplæringsopplegget Trygg Sammen – et liv uten vold spres kunnskap om negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og vold i nære relasjoner.

Politisk påvirkning og synlighet: Vi påvirker beslutningstakere lokalt, regionalt og nasjonalt og er initiativtaker av Rød Knapp-alliansen.

Er du utsatt for vold, eller bekymret for en du kjenner?

Ring politiet 02800

Nødnummer 112

eller kontakt volds- og overgrepslinjen på 

116 006 eller på VOlinjen.no

På dinutvei.no  og VOlinjen.no finner du kvalitetssikret informasjon om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep.

Sanitetskvinnene er medlem av Innsamlingskontrollen som betyr at vi samler inn midler på en forsvarlig måte. Vi sørger for at innsamlede midler alltid brukes der behovet er størst.

Powered by Cornerstone